Festival Den architektury
Proměna hotelu InterContinental
Zjistěte víc
Spojení s městem i řekou
Nový městský prostor, který zve ke vstupu
Víc místa pro život
Proměna 6 250 m² plochy
Příjemný a funkční celek
Útočiště v ruchu centra města
Městský obývák
Místo, kde se budete chtít zastavit
Previous
Next

Festival Den architektury

Brutalistní architektura zblízka

V neděli 2. října se Staroměstská brána otevřela veřejnosti, a to v rámci festivalu Den Architektury s mottem “Nebourej, transformuj”. Stovky návštěvníků mohli nahlédnout do procesu rekonstrukce jedné z nejvýraznějších brutalistních staveb u nás. Prohlídkovou trasu připravil autor projektu architekt Marek Tichý a několik skupinek sám provedl. K vidění byla hotová fasáda s replikou mozaiky z keramických tvarovek od sochaře Zbyňka Sekala, obnovené dřevěné stropní kazety z dílny výtvarníka Čestmíra Kafky nebo impozantní restaurovaný lustr od umělce Reného Roubíčka, který byl zasazen do geometricky i esteticky přesné kopie původního návrhu betonového stropu architekta Šrámka. Nemohl chybět ani jedinečný výhled na pražské střechy.

O projektu Staroměstská brána

Staroměstská brána bude nový městský prostor v srdci Prahy

Chceme dát konci Pařížské třídy novou podobu, která bude sloužit obyvatelům města i jeho návštěvníkům. Otevřeme plochu o rozloze 6 250 m² od Bílkovy ulice přes náměstí Miloše Formana až po náplavku Dvořákova nábřeží. Obohatíme ji o zeleň, fontány, městský mobiliář i nové obchody, služby, kavárny a restaurace.

Udržitelnost města

Souhra prvků pro lepší klima

Stromy i vodní plochy nejen zkrášlují, jsou i důležitými funkčními prvky. Ve vyvážené kombinaci s aplikací zeleně při vlastní rekonstrukci hotelu i zapojením řady technologií přispívají ke snižování teploty příslušného prostoru a lepšímu mikroklimatu.
Výrazná zelená stopa –⁠ zvýšení podílu zelených, nezpevněných ploch, doplnění vzrostlé zeleně, ozelenění střech i fasád –⁠ je pak součástí celkové ekologické strategie projektu. Tu doplňuje zodpovědná energetická koncepce s nízkoemisními, obnovitelnými zdroji včetně zapojení geotermální energie.

Zjistěte více

Co plánujeme

Příjemný a funkční celek

0  m²
prostoru
0 stromů
v alejích a parcích
0 parkové zóny
pro odpočinek
„Úzce spolupracujeme s památkáři, umělci a lokálními dodavateli materiálů, abychom naplnili svůj závazek zachovat nezaměnitelný charakter budovy.”
hotel

Staré a nové

Hotel Fairmont

Nedílnou součástí území je i pozoruhodná stavba dřívějšího hotelu InterContinental. Ten bude po pečlivé opravě otevřen pod značkou Fairmont. Rekonstrukce ctí unikátní prvky, díky nimž se budova řadí mezi perly brutalistické architektury, a zároveň klade důraz na technologické a ekologické požadavky 21. století. 

Kde jsme začali a kam míříme?

Propojení se životem ve městě

Jako soukromý pozemek hotelu sloužil prostor především jeho provozním potřebám. Šlo o zanedbané nebo pro veřejnost uzavřené úseky. Jen náměstí Miloše Formana bylo dopravně frekventované a z více než jedné pětiny zcela nepřístupné kvůli zastaralým výduchům z podzemních garáží. V rámci nového záměru se prostor otevírá, aby sloužil obyvatelům Prahy i jejím návštěvníkům.

Před Po
„Linie vedoucí od mostu Svatopluka Čecha až na Staroměstské náměstí byla na konci Pařížské třídy kvůli historickým zásahům do zástavby přerušena. Vizí projektu je místo změnit k lepšímu a znova ho propojit s řekou, městem, jeho životem i obyvateli.”
Marek Tichý, autor projektu, architekt a pedagog

Kdo jsme

Kdo za projektem stojí?

Zleva jeden z investorů Pavel Baudiš a architekt Marek Tichý

Hledání rovnováhy mezi starým a novým

TaK Architects

Realizace se ujala kancelář TaK Architects jako vítěz mezinárodní soutěže. Spoluzaložil a vede ji architekt Marek Tichý, autor projektu. Přes 30 let se věnuje obnově městského prostoru. Stojí za rekonstrukcí téměř stovky památkově chráněných staveb jako Divadlo Na zábradlí nebo Elektrické podniky. Za svou práci spojující porozumění historickému kontextu i nárokům 21. století obdržel řadu ocenění, mimo jiné Patrimonium pro futuro Národního památkového ústavu. Pravidelně publikuje a působí jako pedagog.

Investice s generačním potenciálem

R2G

Za myšlenkou Staroměstské brány stojí rodinná investiční kancelář R2G Oldřicha Šlemra, Pavla Baudiše a Eduarda Kučery. Jde o české podnikatele, jejichž firmy si získaly světový věhlas. Projekt pro ně zároveň má i silnou osobní rovinu, celý život se svými rodinami bydlí v Praze. Přímo k lokalitě mají osobní vztah a přáli by si vidět ji trvale vzkvétat. 

O nás

Z médií

Kontakt

Zajímají vás nejnovější informace o projektu? Sledujte nás na sociálních sítích.

Máte jakékoliv dotazy? Neváhejte se nám ozvat na náš kontaktní e-mail.

Pronájem komerčních prostor

Máte zájem o pronájem? Kontaktujte prosím zástupce společnosti Cushman & Wakefield.

Jan Kotrbáček, Head of Retail CEE jan.kotrbacek@cushwake.com

Zdeněk Zádrapa, Associate
zdenek.zadrapa@cushwake.com