Festival Open House
Budoucnost bývalého hotelu InterContinental
Zjistěte více
Spojení s městem i řekou
Nový městský prostor, který zve ke vstupu
Víc místa pro život
Proměna 6 250 m² plochy
Příjemný a funkční celek
Útočiště v ruchu centra města
Městský obývák
Místo, kde se budete chtít zastavit
Previous
Next

Výběr informací o posledním dění

Aktuality

Postup stavebních prací

Rekonstrukce samostatně stojící budovy areálu hotelu č.p. 44 pokračuje podle plánu, kterým je oprava jedné části objektu, odstranění a nová výstavba části druhé i kompletní revitalizace a otevření vnitrobloku včetně stavby pěší lávky. Na počátku června proběhla účinná sanace stavebního materiálu obsahujícího azbest. Během letních měsíců budou pokračovat práce na renovaci objektu a jeho okolí, které mohou být spojeny se zvýšeným hlukem a vibracemi. Vše je prováděno s důrazem na 100% bezpečnost, na základě platných povolení, v souladu se všemi předpisy a za preventivních opatření s cílem omezit nepohodlí a prašnost.

Omlouváme se za případné komplikace. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na info@staromestskabrana.cz.

Azbestová zátěž bezpečně odstraněna

Areálu hotelu byl v průběhu čtvrtka a pátku 1. a 2. června, za celé řady preventivních opatření nad rámec zákonných požadavků, zbaven azbestové zátěže. Tím je prostředí, které prochází celkovou revitalizací, definitivně vyčištěno a lze ho dále rozvíjet po stránce infrastruktury i udržitelnosti. Za laskavou spolupráci děkujeme městské části Praha 1, vedení sousedící Základní školy náměstí Curieových, nezávislé znalkyni Ing. Zoje Guschlové Ph.D. a Hygienické stanici hlavního města Prahy.

Kompletní informace je k dispozici zde.

InterContinental se mění na Golden Prague Hotel

U příležitosti architektonického festivalu Open House jsme otevřeli brutalistní budovu bývalého hotelu InterContinental procházející rekonstrukcí a představili její budoucnost pod značkou Fairmont v kontextu projektu revitalizace širšího okolí pod názvem Staroměstská brána. Prohlídka nabídla pohled do procesu obnovy a informace o jejím průběhu včetně různých mimořádných architektonických i technologických prvků. O budoucnosti, ale i současnosti a minulost stavby hovořili na doprovodné přednášce teoretička a popularizátorka architektury Radomíra Sedláková a architekt Marek Tichý, autor celého urbanistického projektu.

Prohlédněte si fotoreportáž z akcí

Omezení průchodnosti chodníku

Od pondělí 5. června musíme ve spolupráci s TSK uzavřít chodník v části Pařížské ulice směrem k nábřeží. Příští dva měsíce zde budeme pracovat na hydroizolaci kvůli zatékání do podzemních podlaží objektu. Zároveň prostor připravíme pro budoucí obnovu této části ulice včetně nové úpravy povrchu chodníku a doplnění zelené vrstvy v podobě nových vzrostlých stromů. Úsek bude bezpečně ohrazen, pro chodce bude zajištěno označení míst pro přechod na druhý chodník i přechod náhradní. V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů se prosím neváhejte obracet na mail: info@staromestskabrana.cz

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení!

O projektu Staroměstská brána

Staroměstská brána bude nový městský prostor v srdci Prahy

Chceme dát konci Pařížské třídy novou podobu, která bude sloužit obyvatelům města i jeho návštěvníkům. Otevřeme plochu o rozloze 6 250 m² od Bílkovy ulice přes náměstí Miloše Formana až po náplavku Dvořákova nábřeží. Obohatíme ji o zeleň, fontány, městský mobiliář i nové obchody, služby, kavárny a restaurace.

Udržitelnost města

Souhra prvků pro lepší klima

Stromy i vodní plochy nejen zkrášlují, jsou i důležitými funkčními prvky. Ve vyvážené kombinaci s aplikací zeleně při vlastní rekonstrukci hotelu i zapojením řady technologií přispívají ke snižování teploty příslušného prostoru a lepšímu mikroklimatu. Výrazná zelená stopa –⁠ zvýšení podílu zelených, nezpevněných ploch, doplnění vzrostlé zeleně, ozelenění střech i fasád –⁠ je pak součástí celkové ekologické strategie projektu. Tu doplňuje zodpovědná energetická koncepce s nízkoemisními, obnovitelnými zdroji včetně zapojení geotermální energie. Zjistěte více

Co plánujeme

Příjemný a funkční celek

0  m²
prostoru
0 stromů
v alejích a parcích
0 parkové zóny
pro odpočinek
„Úzce spolupracujeme s památkáři, umělci a lokálními dodavateli materiálů, abychom naplnili svůj závazek zachovat nezaměnitelný charakter budovy.”
hotel

Staré a nové

Hotel Fairmont

Nedílnou součástí území je i pozoruhodná stavba dřívějšího hotelu InterContinental. Ten bude po pečlivé opravě otevřen pod značkou Fairmont. Rekonstrukce ctí unikátní prvky, díky nimž se budova řadí mezi perly brutalistické architektury, a zároveň klade důraz na technologické a ekologické požadavky 21. století. 

Kde jsme začali a kam míříme?

Propojení se životem ve městě

Jako soukromý pozemek hotelu sloužil prostor především jeho provozním potřebám. Šlo o zanedbané nebo pro veřejnost uzavřené úseky. Jen náměstí Miloše Formana bylo dopravně frekventované a z více než jedné pětiny zcela nepřístupné kvůli zastaralým výduchům z podzemních garáží. V rámci nového záměru se prostor otevírá, aby sloužil obyvatelům Prahy i jejím návštěvníkům.

Před Po
„Linie vedoucí od mostu Svatopluka Čecha až na Staroměstské náměstí byla na konci Pařížské třídy kvůli historickým zásahům do zástavby přerušena. Vizí projektu je místo změnit k lepšímu a znova ho propojit s řekou, městem, jeho životem i obyvateli.”
Marek Tichý, autor projektu, architekt a pedagog

Kdo jsme

Kdo za projektem stojí?

Zleva jeden z investorů Pavel Baudiš a architekt Marek Tichý

Hledání rovnováhy mezi starým a novým

TaK Architects

Realizace se ujala kancelář TaK Architects jako vítěz mezinárodní soutěže. Spoluzaložil a vede ji architekt Marek Tichý, autor projektu. Přes 30 let se věnuje obnově městského prostoru. Stojí za rekonstrukcí téměř stovky památkově chráněných staveb jako Divadlo Na zábradlí nebo Elektrické podniky. Za svou práci spojující porozumění historickému kontextu i nárokům 21. století obdržel řadu ocenění, mimo jiné Patrimonium pro futuro Národního památkového ústavu. Pravidelně publikuje a působí jako pedagog.

Investice s generačním potenciálem

R2G

Za myšlenkou Staroměstské brány stojí rodinná investiční kancelář R2G Oldřicha Šlemra, Pavla Baudiše a Eduarda Kučery. Jde o české podnikatele, jejichž firmy si získaly světový věhlas. Projekt pro ně zároveň má i silnou osobní rovinu, celý život se svými rodinami bydlí v Praze. Přímo k lokalitě mají osobní vztah a přáli by si vidět ji trvale vzkvétat. 

O nás

Z médií

Kontakt

Zajímají vás nejnovější informace o projektu? Sledujte nás na sociálních sítích.

Máte jakékoliv dotazy? Neváhejte se nám ozvat na náš kontaktní e-mail.

Pronájem komerčních prostor

Máte zájem o pronájem? Kontaktujte prosím zástupce společnosti Cushman & Wakefield.

Jan Kotrbáček, Head of Retail CEE jan.kotrbacek@cushwake.com

Zdeněk Zádrapa, Associate
zdenek.zadrapa@cushwake.com