Výběr aktuálních informací

Aktuality

Azbestová zátěž bezpečně odstraněna

Areálu hotelu byl v průběhu čtvrtka a pátku 1. a 2. června, za celé řady preventivních opatření nad rámec zákonných požadavků, zbaven azbestové zátěže. Tím je prostředí, které prochází celkovou revitalizací, definitivně vyčištěno a lze ho dále rozvíjet po stránce infrastruktury i udržitelnosti. Za laskavou spolupráci děkujeme městské části Praha 1, vedení sousedící Základní školy náměstí Curieových, nezávislé znalkyni Ing. Zoje Guschlové Ph.D. a Hygienické stanici hlavního města Prahy.

Kompletní informace je k dispozici zde.